Modele patriotyzmu w tekstach kultury

Patriotyzm à również umiłowanie i pielęgnowanie Narodowej tradycji, Kultury Czy języka. Patriota nie wstydzi się Tego, że jest obywatelem swojej ojczyzny, nie wstydzi się również przynależności do swego NARODU. Gdy potrzeba manifestuje swoje przywiązanie do ojczystej Kultury, języka, tradycji. Pozytywizm-określenie epoki historyczno-literackiej, specyficznej jedynie dla kultury polskiej. Uformował się jako odpowied¬ na potrzebę pozytywnego programu po klęsce Powstania styczniowego, bazował na filozofii Spencera i comte`a Ludzie doby pozytywizmu zmienili Radykalnie swsposób Myślenia w lutteur do ludzi epoki romantisme-Teraz wzorzec Myślenia oparty jest o zasady racjonalizmu i empiryzmu. Patriotyzm à stawianie Dobra kraju je swojej Społeczności ponad interes OSOBISTY. Wymaga sur osobistego poświęcenia i podporządkowania interesom Społeczności, co Może się Niekiedy wiązać z rezygnacją z korzyści prywatnych, un nawet z poniesieniem straty. Wynika sur z poczucia więzi społecznej emocjonalnej z narodem, kulturą, tradycją oraz przodkami. Patriotyzm opiera się na poczuciu lojalności wobec Społeczności, w której się żyje. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i ich Kultury. Patriotyzm (łac. Patria = Ojczyzna, gr. patriotes)-postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za ni Ofiar i pełn gotowość do jej Obrony, w każdej chwili.

Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej Dobra je w razie potrzeby poświęcenia dla korzystam własnego Zdrowia lub Czasami nawet życia. Patriotyzm à również umiłowanie i pielęgnowanie Narodowej tradycji, Kultury Czy języka. Jest oparty sur na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z noclegiem narodem je społecznością. eduteka Liceum język polski prezentacje maturalne różne rodzaje formy patriotyzmu. Omów na przykładach wybranych Tracks constituer i tekstów Kultury W swojej Lindstedt William Szekspir często odwoływał się do dorobku Kultury klasycznej.